Centrum Doskonalenia Nauczycieli

How to be a Teacher Trainer

Projekt Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych realizowany w ramach poddziałania 3.3.1 POKL na zasadach

Programu Uczenie się przez całe życie

 

W ramach Centrum organizujemy kursy projektowe. Przykładem takiego działania jest współpraca z Pilgrims jako partnerem w projekcie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych.” Program operacyjny kapitał ludzki, priorytet III – wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kompleksowy program szkolenia pod tytułem „How to be a Teacher Trainer” będzie przebiegał etapowo.

Grupa nauczycieli współpracujących lub pracujących dla English Unlimited będzie otrzymywała materiały szkoleniowe i literaturę związaną tematycznie od instytucji partnerskiej.  Pozwolą one uczestnikom przygotować się do tygodniowego wyjazdu szkoleniowego w Anglii, który zbierze i podsumuje  dotychczasową pracę nad projektem.

Grupa 8 nauczycieli będzie podzielona na podgrupy, które zawierać będą osobę/by które już są trenerami i te, które trenerami dopiero chciałyby zostać. Liderzy grup będą odpowiedzialni za nadzór nad przebiegiem szkolenia w Polsce. Realizowanych będzie 5 modułów, co dwa miesiące, które zawierają wiedzę zarówno branżową jak i kulturową:

moduł 1

– Planowanie szkoleń uwzględniających różne style uczenia się.

– Rozwijanie umiejętności obserwacji i dawania informacji zwrotnej na temat uczenia.

– zagadnienia związane z płcią i podziałem klasowym brytyjskiego społeczeństwa

moduł 2

– Przyjmowanie i reagowanie na informacje dawane przez innych.

– Aktywne słuchanie i efektywne komunikowanie się z innymi.

– Poprawność polityczna.

moduł 3

– Radzenie sobie z trudnymi ludźmi.

– Tworzenie dobrych relacji  i zarządzanie nauczycielami indywidualnie oraz w grupie.

– Zmiany w edukacji i ich następstwa.

moduł 4

– Rozwijanie autonomii nauczyciela, która prowadzi do stałego rozwoju i samodyscypliny.

– Zachowanie i rozwijanie swojego rozwoju jako trenera.

– Zmiany na angielskim rynku pracy.

moduł 5

– Wprowadzanie podstawowych elementów wiedzy z dziedzin pokrewnych, takich jak NLP, do swoich sesji treningowych.

– Poznawanie źródeł wiedzy na tematy branżowe takich jak webinaria British Council , SEETA czy IATEFL on-line.

– Brytyjskie stereotypy

Wyniki pracy nad każdym modułem zostaną podsumowane podczas pięciu sesji roboczych, w których wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu. Każda z sesji zostanie połączona z warsztatami językowymi obejmującymi zajęcia językowe z współczesnego potocznego angielskiego na poziomie C2 wg ESOKJ prowadzone przez native-speakera.

Wyniki pracy będą każdorazowo konsultowane z trenerami instytucji partnerskiej odpowiedzialnymi za szkolenie grupy projektowej.

 

Podczas wyjazdu szkoleniowego uczestnicy wezmą udział w pięciodniowym cyklu szkoleniowym w sierpniu 2014 roku, przy czym tematyka każdego dnia będzie odpowiadała zagadnieniom opisanych wyżej modułów:

dzień 1

– Planowanie szkoleń uwzględniających różne style uczenia się (3 godz.).

– Rozwijanie umiejętności obserwacji i dawania informacji zwrotnej na temat uczenia (3 godz.).

– Projekt językowo-kulturowy: Zagadnienia związane z płcią i podziałem klasowym brytyjskiego społeczeństwa (2 godz.).

dzień 2

– Przyjmowanie i reagowanie na informacje dawane przez innych (3 godz.).

– Aktywne słuchanie i efektywne komunikowanie się z innymi (3 godz.).

– Projekt językowo-kulturowy: Poprawność polityczna (2 godz.).

moduł 3

– Radzenie sobie z trudnymi ludźmi (3 godz.).

– Tworzenie dobrych relacji  i zarządzanie nauczycielami indywidualnie oraz w grupie (3 godz.).

– Projekt językowo-kulturowy: Zmiany w edukacji i ich następstwa (2 godz.).

moduł 4

– Rozwijanie autonomii nauczyciela, która prowadzi do stałego rozwoju i samodyscypliny (3 godz.).

– Zachowanie i rozwijanie swojego rozwoju jako trenera (3 godz.).

– Projekt językowo-kulturowy: Zmiany na angielskim rynku pracy (2 godz.).

moduł 5

– Wprowadzanie podstawowych elementów wiedzy z dziedzin pokrewnych, takich jak NLP, do swoich sesji treningowych (3 godz.).

– Poznawanie źródeł wiedzy na tematy branżowe takich jak webinaria British Council , SEETA czy IATEFL on-line (3 godz.).

– Projekt językowo-kulturowy: Brytyjskie stereotypy (2 godz.).

 

Uzgodnionymi efektami szkolenia dla grupy osób, które chcą zostać trenerami będzie zdobycie wiedzy na temat jak poprowadzić swoje własne szkolenie metodyczne – zgodnie z przedstawioną wyżej tematyką. Osoby bardziej doświadczone będą miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie szkoleń, a obie grupy poszerzą wiedzę kulturową, która pozwoli na aranżację ciekawych sesji dla nauczycieli English Unlimited i innych instytucji edukacyjnych. Efektem szkolenia będzie również poszerzenie znajomości języka angielskiego na poziomie C2 wg ESOKJ.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.